Politica de confidențialitate Magazinul nostru on-line respectă drepturile clientului. Confidențialitatea strictă este observată la plasarea unei comenzi. Informațiile sunt stocate în siguranță și protejate de transmisie. Consimțământul privind prelucrarea datelor clientului numai în scopul furnizării de servicii este plasarea unei comenzi pe site. Informațiile personale includ informații personale despre client: adresa de domiciliu; nume, prenume, patronimic; informații privind nașterea; proprietate, stare civilă; contacte personale (telefon, e-mail) și alte informații enumerate în Legea privind datele personale din 27 iulie 2006. Clientul are dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal. Noi, în acest caz, garantăm eliminarea tuturor datelor cu caracter personal de pe site într-o perioadă de trei zile în timpul programului de lucru. Un astfel de eșec clientul poate să formalizeze prin e-mail simplu la adresa indicată pe pagina site-ului nostru.